درباره ما

در عصری که زمان برای بشر بیشترین ارزش را دارد و تکنولوژی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا حتی دقیقه ای از ساعات شبانه روزی انسان صرف امور کم ارزش نگردد ما بر آنیم تا قدمی در راستای این هدف مهم برداریم و اندکی از زمان با ارزش هموطنان را که صرف مراجعه حضوری به فروشگاهها و خرید مایحتاج روزانه می شود را از طریق خرید الکترونیکی کاهش دهیم تا با این کار بتوانیم در کمترین زمان ممکن با کمترین زحمت کاربران گرامی کالای درخواستی مشتریان را در اختیار آنان قرار دهیم.